Bredband och IT

Haparanda stad genomför för tillfället en övergripande satsning på bredbandsutbyggnad. Målsättningen är att alla hushåll i kommunen ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband senast år 2020.

Varför behövs fiber?

Allt större krav ställs på social tillgänglighet i vår vardag och det finns mycket att vinna på att en utvecklad service och tillgänglighet inom sjukvård och offentlig förvaltning. Det finns flera fördelar med ett utbyggt och öppet fibernät. Bredband kan ge en åldrande befolkning möjligheter till kulturupplevelser och vård i hemmet och samtidigt ge lägre kostnader för samhället. Det skapar förutsättningar för mångfald genom fri konkurrens av tjänster.

Att bygga ut för bredband med hög överföringskapacitet i hela kommunen skapar också bättre förutsättningar för näringsliv och en förbättrad flexibilitet på arbetsmarknaden.

Telia/Zitius bygger ut nätet i Haparanda

Ett flertal leverantörer visade intresse av att bygga ut bredbandsnätet i Haparanda. Telia/Zitius vann den upphandling som avslutades i maj 2017 och kommer således att bygga ut fibernätet i hela kommunen. Utbyggnaden ska enligt planerna starta under 2018 och pågå fram till och med 2020.

Så här ansluter du dig

Privatpersoner
Om du är intresserad av att skaffa fiber så kan du enkelt anmäla ditt intresse via hemsidan http://www.fibertillalla.se/länk till annan webbplats

Företag och flerfamiljsfastigheter
Kontakta Telia/ Zitius via e-post oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com.

Frågor och svar om bredbandsutbyggnaden

Fråga: Vad händer för tillfället?

Svar: Samarbetet med Telia/Zitius fortlöper enligt den plan som tagits fram i samråd med kommunen. För att Telia/Zitius ska påbörja projekteringsarbetet krävs att varje område uppnår en förutbestämd avtalsfrekvens. För tätorten gäller 40% och för landsbygden gäller 70%. I dagsläget är avtalsfrekvensen lägre i alla områden.

Fråga: Vad är fördelarna med fiberbredband?

Svar: Idag används flera olika typer av uppkopplingar för att prata i telefon, använda Internet och se på TV. Det fiberbaserade bredbandet har obegränsad kapacitet, vilket innebär att man samtidigt kan både ringa, surfa på nätet och titta på TV. Genom fiberbredbandet kan man ha tillgång till alla tjänster genom en leverantör. Tillgång till fiberbredband ger ökade möjligheter att nå nya tjänster, det möjliggör för företag att finnas på landsbygden med säker uppkoppling och underlättar för dem som vill arbeta eller studera på distans.

Fråga: Varför inte satsa på mobila lösningar istället för att gräva ner fiber?

Svar: Mobilt bredband fungerar bra när man är på resande fot, men kapaciteten är för liten för att kunna överföra Internet, TV och de tjänster som blir allt vanligare i våra hem. För att komma upp i samma kapacitet som fiber behöver masterna sitta så tätt (1 km) att det blir mycket dyrt att bygga.

Fråga: Kan jag vänta och ansluta mig senare?

Svar: Tekniskt är det möjligt att göra kompletterande anslutningar, men det kan blir dyrare.

Fråga: Hur många kommuninvånare har bra uppkoppling i dagsläget?

Svar: I dagsläget är det knappt 40 procent av befolkningen i kommunen som har tillgång till den kapacitet som uppfyller målen i Regeringens Digitala agenda (100 Mbit/s eller mer). Målsättningen är att 100 % av hushållen i kommunen ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband senast år 2020.

Fråga: Vad kostar bredbandsutbyggnaden för kommunen?

Svar: Vid en fullskalig utbyggnad så landar den totala kostnaden för Haparanda stad på omkring 150 miljoner kr.

Hur går utbyggnaden till?

Att bygga fiber är ett omfattande arbete som kräver mycket planering och involverar många aktörer, exempelvis Telia/ Zitius, kommunen och entreprenörer.

Processen ser ut enligt följande:

  1. Grovprojektering
  2. Trafikverket/Länsstyrelsen tillståndsansökan
  3. Markavtalshantering och detaljprojektering
  4. Byggnation/Installation

2018 - Utbyggnad i Haparanda öst

För att kunna bygga ut fibernätet i behöver Telia/Zitius uppnå ett visst antal beställningar. För tätorten gäller 40% och för landsbygden gäller 70%. I dagsläget är avtalsfrekvensen tillräckligt hög i Haparanda öst.

Tidplan för Haparanda öst

Vår - 30 juni
Detaljprojektering

1 juli - 30 oktober
Schakt och förläggning av kanalisation

1 augusti - 30 oktober
Kundprojekteringar, torrinstallationer, tomtschakt

30 augusti - 31 december
Installation av kunder

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Bland annat behövs tillstånd av Trafikverket för att dra ledningar i marken vid vägar och järnvägar. Även väder och byggtekniska förhållanden påverkar hur lång tid arbetet tar.