Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

För att kunna uppnå en bra inomhusmiljö måste det finnas ett fungerande ventilationssystem. Ventilationens främsta uppgift är att tillföra frisk luft samt föra bort föroreningar, överskottsvärme och hälsofarliga ämnen.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av inomhusklimatet och ventilationssystemet i en byggnad. En bra ventilation spar energi. Den bidrar också till att människor och djur mår bättre i byggnaden och att huset inte blir sjukt. 

Det är obligatoriskt att göra en ventilationskontroll innan du använder ett ventilationssystem för första gången. 

Besiktning av ventilationen

Välj en certifierad kontrollant som utför själva ventilationskontrollen. Kontrollanten gör en besiktning och skriver ett protokoll som du ska skicka till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontroll av besiktningen

Det är tillsynshandläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen som bevakar att du som är fastighetsägare gör OVK och att du rättar till fel och brister.

Undantag från OVK

Du behöver inte ventilationskontrollera följande byggnader:

  • en- och tvåbostadshus med självdragsventilation (S)
  • en- och tvåbostadshus med mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning (F)
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande
  • fritidshus
  • industribyggnader

Dessa byggnader kräver en förstagångsbesiktning, men du behöver inte regelbundet kontrollera ventilationen:

  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation (FT)
  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)
  • en- och tvåbostadshus med frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX)

Skicka protokoll

Skicka ditt protokoll från besiktningen till samhällsbyggnadsförvaltningen. Du kan också lämna in protokollet i receptionen på stadshuset, Torget 9.Postadress: Haparanda stad, samhällsbyggnadsförvaltningen, 953 85 Haparanda. Märk kuvertet "OVK".