Brandskydd

Tre av fyra bränder inträffar i hemmet. Att det börjar brinna beror oftast på slarv, otillräcklig kunskap, eller bristande uppmärksamhet. Vi glömmer till exempel att släcka brinnande stearinljus eller går ifrån något som kokar på spisen.

Om det börjar brinna

Rädda
Först av allt ska du tänka på att rädda människor från branden. Sätt dig själv och andra i säkerhet.

Varna
Se till att varna alla som är i omedelbar fara.

Larma
Räddningstjänsten larmas genom att ringa 112.

Släck
Om olyckan är framme är det viktigt att du vet hur du ska göra. Mycket kan du själv förbereda genom att skaffa brandvarnare, handbrandsläckare och inte minst träna dig i att agera rätt. Om du i förväg skaffat utrustning och även tränat på den, kan du försöka släcka branden. Men ta inte för stora risker så att du själv kommer till skada.

Utrustning för hemmet

Det är bra att ha utrustning både i förebyggande syfte och vid brand. Till exempel:

  • Brandvarnare
  • Brandsläckare
  • Brandfilt

Brandskydd - goda råd

Vanliga brandorsaker i hemmet:

Elfel

Vi har idag runt omkring oss i hemmet många el-apparater som med tiden blir slitna, framför allt sladdar och anslutningar. Detta kan innebära att kortslutning kan uppstå som leder till en brand. Typexempel är skarvsladdar som kläms i dörr eller fönster.

Råd: Installera fler fasta vägguttag, byt skadad utrustning, överbelasta ej kablar och vägguttag, stäng av TV:n med strömbrytaren, drag ur kontakter till el-apparater, använd alltid rekommenderad styrka på glödlampor och lysrör, installera jordfelsbrytare. Vid tveksamheter kontakta behörig elektriker.

Rökning

Rökning är den vanligaste brandorsaken vid bränder med dödlig utgång. Det är inte bara i sängen som det är farligt utan även i fåtöljer och soffor mm.

Råd: Släck alltid cigaretten, tag hand om glöden på ett säkert sätt, rök ej i sängen.

Barns lek med eld

Eld är spännande för barn, tyvärr så förekommer det inte alltför sällan att barn förorsakar bränder i samband med lek med tändstickor eller tändare.

Råd: Förvara alltid tändstickor och tändare oåtkomliga för barn. Låt aldrig barn leka med tändstickor eller tändare. Lär barnen att hantera tändstickor och tändare på ett säkert sätt.

Köket

Många bränder börjar på spisen. Torrkokning, fett och oljor är vanliga orsaker. Fett och oljor börjar brinna när temperaturen blir för hög, liksom stearin. Damm bakom kyl och frys gör att kylning av kompressorer blir sämre, och de blir lätt överhettade.

Råd: Gå aldrig från spisen med kokande kastrull eller stekpanna med olja eller fett på plattan, det är lätt hänt att man glömmer. Gör regelbundet ren fettfiltret på köksfläkten. Dammsug bakom kyl och frys regelbundet. Frosta av frys - is gör att kompressorn får gå onödigt mycket.

Levande ljus och öppen eld

Levande ljus orsakar varje år många bränder av många orsaker som glömska, stress, felaktig placering med mera. Öppen spis är också en risk, det är viktigt att elda på rätt sätt och använda gnistskydd så att glöd och gnistor ej kan antända brännbart material.

Råd: Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn. Använd obrännbar ljusstake och obrännbar dekoration. Det finns "ljussläckare" som är bra, men det är alltid säkrast att släcka ljuset innan man lämnar rummet.

Brandvarnare

Det är idag ett lagkrav att varje bostad (villa, lägenheter, fritidshus) skall vara försedd med anordning för tidig upptäckt av brand. Brandvarnare räddar liv! Placering bör vara i tak och i närheten av sovrum. Prova brandvarnaren regelbundet så att den fungerar, exempelvis varannan månad och när du varit borta några dagar. Du bör dels kolla batterifunktion genom att trycka på testknapp dels genom att blåsa ut lågan på ett ljus och låta röken träffa brandvarnaren. Det finns resebrandvarnare att ta med då man reser bort.

Släckutrustning

Det är alltid bra att ha någon form av släckutrustning till hands. Lär dig hur den fungerar innan det blir bråttom!

Utrymningsplan

Diskutera med dina närmaste hur ni skall göra om det inträffar en brand i er bostad och ni behöver utrymma.

Spisvarnare

Det finns olika hjälpmedel som är bra, bl a spisvarnare som känner av värme, bryter strömmen till spisen samt ger signal.

Timer

Timer kan vara bra att koppla in på vissa typer av el-utrustning t ex kaffebryggare, strykjärn med mera.

Ytterligare upplysningar kan du få hos Räddningstjänsten.