Anmälan egen kompost

Kompostering är naturens eget sätt att återvinna avfall. I den egna komposten kan du hjälpa naturen på traven genom att skapa så bra förhållanden som möjligt för nedbrytningen.

Kompostera trädgårdsavfall

Du behöver inte göra någon anmälan för att kompostera trädgårdsavfall på den egna fastigheten. Komposterat trädgårdsavfall ger en näringsrik gödning och jordförbättrare till trädgården.

Kompostera matavfall

Om du vill kompostera matavfall, måste du först lämna en skriftlig anmälan till samhällsbyggnadskontoret. Vid komposteringav matavfall förbinder du dig att:

  • låta kommunen ta hand om övrigt avfall
  • själv ta hand om kompostjorden
  • se till att behållaren placeras, underhålls och sköts så att olägenhet inte uppstår.

Den som anmält kompostering är skyldig att ta hand om kompostjorden samt att se till att behållaren placeras, underhålls och sköts så att olägenhet inte uppstår. Vid kompostering av hushållsavfall (biologiskt köksavfall) måste kompostbehållaren vara skadedjurssäker och helst värmeisolerad. Med skadedjurssäker menas att fåglar eller gnagare inte ska kunna komma åt avfallet eller lockas dit. Behållaren ska vara försedd med lock. Botten ska vara tät eller ha ett nät som håller gnagare borta. Behållaren ska även vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om.